Spilling rivefabrikk

 

Venneforeningen

 

 

Spilling rivefabrikks venneforening ble stiftet 31 mars 2009. Venneforeningen skal støtte Spilling Rivefabrikks virksomhet gjennom å:

1. Fremme interesse for Spilling Rivefabrikk

2. Yte støtte til tiltak og delta i drift, vedlikehold og utvikling på Spilling Rivefabrikk

3. Produsere river

4. Øke medlemmenes kunnskap gjennom møter, arrangementer og fellesturer

5. Arbeid på idealistisk basis der overskuddet går til Spilling Rivefabrikk

6. Bistå på arrangementer på stedet

7. Formidle gammel bonde og håndverkkunnskap til de neste generasjoner

8. Ha faste åpningstider

 

Styret i venneforeningen består i dag av:

Styreleder: Erling Berntsen

Nestleder og grunneierrepresentant: Anne May Spilling

Styremedlem: Kåre Egeland

Styremedlem: Mindus v/Ole Terje Thorstensen

Styremedlem: Olav Spiling

1. Vara: Per Einar Bergstøl

2. Vara: Nina Egeland

Sekretær og prosjektleder, Spillingprosjektet: Pål Fasseland

Prosjektansvarlig, Spillingsprosjektet: Svein Lysestøl

Regnskapsfører: Merethe Spilling

Riveredaktør: Elisabeth Seland

 

Det ble besluttet å droppe kasserer til fordel for regnskapsfører ved behov, og heller operere med 3 styremedlemmer.

Det ble besluttet å alltid invitere vararepresentanter til styremøtene.

 

Les vedtektene for venneforeningen. Klikk her!

Se kontaktliste for venneforeningen. Klikk her!

Bli medlem i venneforeningen her!

Last ned giro for betaling av medlemskap. Klikk her.

 

Spilling